PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.  

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • braku utraty przez PGK statusu podatnika CIT w przypadku zawarcia transakcji z podmiotem powiązanym niewchodzącym w skład PGK, na warunkach, które różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
 • podatnika, który padł ofiarą oszustwa wyłudzenia towarów oraz prawa do zastosowania stawki VAT w wysokości 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • równowartości opłaty ostrożnościowej, którą na podstawie umowy kredytowej obciążany jest kredytobiorca;
 • kwestii stosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT odnośnie do usług reklamowych nabytych od podmiotu powiązanego, który nabył tę usługę od podmiotu niepowiązanego;
 • rozliczenia w VAT transakcji przenoszenia uprawnień do emisji CO2;
 • artykułu 24b ustawy CIT, z którego nie wynika zwolnienie dla budynków wykorzystywanych w działalności socjalnej podatnika;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • braku opodatkowania akcyzą odsprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej do ładowania pojazdów elektrycznych;
 • określenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT;
 • kwestii uznania świadczonych usług za usługi zarządzania alternatywnym funduszem inwestycyjnym;
 • przesłanki zastosowania 5% stawki CIT dla dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (licencji wynalazku);
 • kwestii wyodrębnienia kosztów działalności B+R w prowadzonych księgach podatkowych;
 • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odszkodowania z tytułu spadku produktywności przedsiębiorstwa wraz z ustawowymi odsetkami.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_08_24_Przekrój Podatkowy

W przypadku pytań lub w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553


Andrzej Taudul

Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839