PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.  

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kryteriów ustalenia miejsca stałego prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 28b ust. 1 i 2 ustawy VAT;
 • braku obowiązku złożenia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o cenach transferowych dla tzw. krajowych transakcji kontrolowanych, jeśli wartość tych transakcji nie przekroczyła ustawowych progów dokumentacyjnych;

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii opodatkowania podatkiem akcyzowym olejów klasyfikowanych do kodu CN 2710 1941, które nie są wykorzystane do celów napędowych;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na infrastrukturę sprzedawanych przez Gminę działek pod zabudowę;
 • kwestii zastosowania zwolnienia z VAT odnośnie do usług pośrednictwa przy zawieraniu umów w zakresie realizacji PPK;
 • momentu rozpoznania kosztu z tytułu umorzenia części wierzytelności na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 43 ustawy CIT;
 • ustalenia wartości początkowej budynku stanowiącej podstawę opodatkowania dla podatku od przychodów zgodnie z art. 24b ust. 3 ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • skutków podatkowych w PCC konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na kapitał zakładowy;
 • kwestii odliczenia kosztów zatrudnienia specjalistów B+R w części dotyczącej realizacji działalności B+R;
 • kwestii uznania działalności za działalność badawczo-rozwojową uprawniającą do ulgi wskazanej w art. 26e ustawy PIT;
 • zwolnienia z VAT usługi polegającej na doprowadzeniu przez pośrednika do zawarcia umowy pożyczki, karty kredytowej oraz umowy związanej z rachunkiem bankowym;
 • braku możliwości kwalifikacji do przychodów zwolnionych z opodatkowania z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT środków otrzymanych z FGŚP jako dofinansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach działalności prowadzonej na terenie SSE;
 • zakwalifikowania do odpowiedniego źródła przychodów wypłaty odsetek od lokat wyliczonych według różnych stawek procentowych.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_09_28_Przekrój Podatkowy

W przypadku pytań lub w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085