PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

  • zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych w przypadku wystąpienia straty podatkowej z innego źródła przychodów, niż w ramach którego opodatkowane są transakcje kontrolowane;
  • braku opodatkowania VAT kwoty stanowiącej zwrot kosztów stałych poniesionych w związku z wydłużeniem terminu realizacji kontraktu.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

  • kwestii zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT, w sytuacji gdy najemcą jest przedsiębiorca działający w ramach działalności gospodarczej,

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego;
  • opodatkowania PIT wykupu obligacji strukturyzowanych emitowanych przez zagranicznego emitenta oraz podstawy obliczenia daniny solidarnościowej;
  • zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w przypadku realizacji transakcji na mocy porozumienia wekslowego;
  • opodatkowania VAT zwrotu równowartości przyznanych abonentowi ulg w przypadku jednostronnego, dokonanego przez abonenta lub z winy abonenta, przedterminowego rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych;
  • uznania wierzytelności nieściągalnych banku jako koszt podatkowy.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_11_09_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085