PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii obniżenia podstawy opodatkowania VAT w przypadku wygaśnięcia bądź przedterminowego rozwiązania umowy leasingu finansowego;
 • podstawy obliczenia daniny solidarnościowej a strata z lat ubiegłych.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • kwestii obowiązku raportowania schematów podatkowych, objętej zakresem postępowania interpretacyjnego na podstawie art. 14b i następnych OP;
 • braku możliwości stosowania art. 15 ust. 1s pkt 2 ustawy CIT w przypadku otrzymania środków pieniężnych z tytułu przejętych w ramach ZCP należności cywilnoprawnych;
 • straty poniesionej w okresie zwolnienia podatkowego będącej stratą bilansową, a nie stratą podatkową;
 • przepisu art. 86 ust. 10b ustawy VAT jako nienaruszającego zasady neutralności VAT;
 • warunków istnienia powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy CIT oraz art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy CIT, pomiędzy uniwersytetem medycznym a szpitalami;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • określenia skutków podatkowych w PCC wniesienia dopłaty do spółki akcyjnej tytułem utworzenia uprzywilejowanych akcji;
 • kwestii anulowania faktur wystawionych w związku z realizacją zamówienia, które okazało się być fałszywe;
 • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów tymczasowego cła antydumpingowego, oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego cła tymczasowego jeśli zostanie ono przekształcone w cło ostateczne;
 • opodatkowania VAT nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń na rzecz pracowników;
 • skutków podatkowych w VAT udostępnienia powierzającemu nieruchomości do korzystania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_02_15_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966