PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • przychodu z nieodpłatnego nabycia akcji w ramach programu motywacyjnego;
 • kwestii zwolnienia z VAT usług doradztwa prawnego związanego z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • zapłaty opłaty paliwowej przez spółkę działającą jako pośredniczący podmiot gazowy, wprowadzający na rynek wyroby gazowe z preferencyjną stawką 0 zł;
 • ustalenia wartości transakcji (umowy pożyczki) dla określenia limitu transakcji, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy CIT;
 • przesłanki uznania zespołu składników majątkowych za ZCP na gruncie ustawy VAT;
 • kwestii zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z realizacją świadczeń budowlanych na rzecz generalnego wykonawcy;
 • kwestii wliczenia kosztów wynagrodzenia za czas nieobecności z tytułu choroby bądź urlopu do kosztów pracy poniesionych na działalność B+R.

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii zaliczenia do kosztów kwalifikowanych kosztów opracowania i wytworzenia środka trwałego;
 • uznania wynagrodzenia profesjonalnych pełnomocników za koszty odpłatnego zbycia akcji;
 • dofinansowania do wynagrodzenia w ramach tarczy antykryzysowej 1.0.;
 • dokumentacji uprawniającej do 0% stawki VAT dla eksportu towarów;
 • określenia miejsca świadczenia w zakresie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych,
 • kosztów kredytów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych jako kosztów podatkowych,

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_02_22_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553