PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, które nie stanowi transakcji kontrolowanej w rozumieniu przepisów o cenach transferowych;
 • mechanizmu podzielonej płatności w przypadku pożyczki na zakup komputerów.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • spółki komandytowo-akcyjnej jako płatnika, wypłacającego komplementariuszowi w trakcie roku podatkowego zaliczkę na poczet zysku, który nie jest zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku;
 • podstawy opodatkowania VAT kompleksowej usługi pośrednictwa na rzecz hoteli partnerskich, z wykorzystaniem instrumentu bonu, uprawniającego ostatecznego jego nabywcę do pobytu w wybranym hotelu;
 • opłat pobieranych przez hotel od gości hotelowych za ponadnormatywne sprzątanie, za zniszczenia lub zagubienie sprzętu, które nie podlegają opodatkowaniu VAT;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „wartość firmy”, o którym mowa w art. 16b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy CIT, jako podstawy dokonywania zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów;
 • obowiązku poboru podatku u źródła od opłat związanych z realizacji projektu badawczego;
 • kwestii rozliczenia podatku VAT od transakcji objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia w sytuacji, w której podwykonawca wykazał w fakturze końcowej stawkę VAT 23% (w zakresie dotyczącym rozliczenia zaliczki otrzymanej w październiku 2016 r.), a częściowo (w pozostałym zakresie) zastosował mechanizm odwrotnego obciążenia.

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • skutków podatkowych w CIT konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o.;
 • kwestii uznania dochodów z zakupów dokonywanych przez użytkowników w grach komputerowych oraz z tytułu wyświetlania reklamy w wytworzonej aplikacji za dochód, o którym mowa w art. 24d ust. 1 ustawy CIT;
 • rozliczenia CIT w związku z przedawnieniem zobowiązań odsetkowych między podmiotami powiązanymi;
 • podatku u źródła z tytułu dywidendy;
 • kwestii opodatkowania oraz uwzględniania w podstawie opodatkowania VAT transakcji dokonywanych w cenach zerowych.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_03_15_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553