PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • Stosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT do usług w zakresie wsparcia technicznego;
 • Rabatów pośrednich na gruncie VAT;

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • Dochodów fundacji przeznaczonych na objęcie udziałów w spółce celowej powołanej do realizacji celów statutowych fundacji;
 • Sposobu rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wydatków poniesionych na odbudowę hal produkcyjnych zniszczonych w pożarze;
 • Przesłanek uznania menedżera za podatnika VAT;
 • Przesłanek uzyskania prawa do zwolnienia podatkowego na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy CIT;
 • Kwestii możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów faktycznie zapłaconych odsetek od obligacji wyemitowanych w celu pozyskania środków finansowych na zakup pakietu akcji spółki prawa luksemburskiego;
 • Zasad rozliczenia faktur korygujących zmniejszających oraz zwiększających faktury pierwotne z odwrotnym obciążeniem;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • Zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu;
 • Kwestii rozliczenia VAT od usługi w ramach której dojdzie do nabycia wierzytelności od banku przez podmiot zagraniczny;
 • Skutków podatkowych w VAT związanych z zawarciem umowy o zarządzanie środkami pieniężnymi;
 • Terminu przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których wykazywano stratę;
 • Możliwości wyboru momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT. Stosowania kasowej metody uwzględniania wydatków kwalifikowanych. Kwestii ustalenia momentu rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_03_22_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839