PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • obowiązku podatkowego w VAT dla usługi wykonania dokumentacji projektowej.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • pożyczkodawcy, który zbył wierzytelność pożyczkową, i nie może korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT, świadcząc usługi zarządzania tymi wierzytelnościami;
 • zakresu przedmiotowego zwrotu „zmiana w stopniu wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej wymagająca korekty”, o którym mowa w art. 90a ustawy VAT;
 • kwestii ustalenia maksymalnej nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, jaką spółka ma prawo rozpoznać w danym roku podatkowym jako koszty uzyskania przychodów;
 • kwestii oceny, jakie warunki formalne muszą być spełnione aby możliwe było zaniechanie poboru WHT z tytułu wynagrodzenia, kwalifikowanego jako „zyski przedsiębiorstwa”;
 • momentu rozpoznania obowiązku podatkowego na gruncie VAT z tytułu usługi o przeprowadzenie badania klinicznego.

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • przesłanki zaliczenia odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych do kosztów kwalifikowanych;
 • prawa oraz terminu obniżenia podstawy opodatkowania VAT i kwoty podatku należnego z tytułu udzielanych premii pieniężnych, a także sposobu dokumentowania;
 • prowizji będących częścią składową sekurytyzowanych wierzytelności jako przychodów należnych pożyczkodawcy;
 • usług finansowych, jako usług o charakterze doradczym, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy CIT;
 • kwestii uznania działalności za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38-40 ustawy PIT, oraz przesłanek uznania wydatków za koszt kwalifikowany.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_04_08_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553