PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • skorzystania z ulgi na złe długi w podatku CIT;
 • skutków podatkowych w VAT wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • oceny przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c OP;
 • kwalifikacji przychodów z najmu składników majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą;
 • wyłączenia z podstawy opodatkowania VAT zwrotu kosztów dojazdu pacjentów poniesionych w imieniu i na rzecz sponsora przez głównego badacza i następnie zwróconych przez sponsora na rzecz głównego badacza;
 • przepisu art. 70 § 1 OP, który nie ogranicza prawa podatnika do wykazania w poszczególnych okresach rozliczeniowych nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, pozbawiając go tej nadwyżki w sytuacji, kiedy podatnik wykazuje systematycznie tę nadwyżkę za poszczególne okresy rozliczeniowe;
 • skutków podatkowych w CIT otrzymania jednej z form wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii tzw. system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz systemu dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium);
 • kwestii opodatkowania podatkiem u źródła odsetek od pożyczki płaconych przez niemiecką spółkę osobową do niemieckiego banku;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • zastosowania 8% stawki VAT dla usługi polegającej na umożliwieniu rezerwacji / zamówienia taksówki za pomocą aplikacji mobilnej;
 • braku powstania obowiązku podatkowego w VAT w momencie otrzymania kaucji;
 • oświadczenia spółki jawnej wyłączającej status podatnika CIT;
 • stosowania w ewidencji VAT należnego (w JPK_VAT z deklaracją) oznaczenia ,,12’’ do usługi wynajmu nośnika reklamowego wraz z wykonaniem projektu graficznego oraz wydruku banneru.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_06_07_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553