PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • skutków podatkowych w VAT przedwczesnego wystawienia faktury;
 • kosztu uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce, o którym mowa w art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy PIT, w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu pożyczki.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii opodatkowania VAT części prowizji uzyskanej od zakładów ubezpieczeń z tytułu realizacji wspólnego przedsięwzięcia;
 • przesłanek opodatkowania VAT sprzedaży srebrnych monet;
 • metody ustalania kosztów objęcia udziałów (objętych w drodze wymiany udziałów) w przypadku likwidacji spółki nabywającej i uzyskania z tego tytułu przychodu;
 • zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia przez spółkę komandytową wniesionego do niej wkładu;
 • kwestii wykładni art. 108a ust. 1d ustawy VAT (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.);

a także interpretacje indywidualne dotyczące:

 • warunków uznania transakcji za eksport towarów, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy VAT;
 • przesłanek zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a i lit. b ustawy VAT;
 • dokumentacji uprawniającej do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT;
 • kwestii ujęcia w kosztach podatkowych określonej wielkości zysku przekazanego na kapitał zapasowy;
 • wartości przedawnionych zobowiązań wynikających z przyszłych nieuregulowanych płatności za zakup towarów stanowiących przychód podlegający opodatkowaniu CIT;
 • kwestii wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów poniesionych kosztów, które są uwzględniane w kalkulacji podatkowej inwestora w oparciu o mechanizm CTB.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_06_21_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966