PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • pomniejszenia PIT komplementariusza w przypadku wypłat w trakcie roku zaliczek na poczet zysku spółki komandytowej o proporcjonalną kwotę CIT tej spółki, które możliwe jest dopiero po zakończeniu roku;
 • opłaty transakcyjnej pobieranej przez pośredników sprzedających bilety na przewóz osób i działających na zasadzie agencyjnej, które nie są częścią wynagrodzenia za świadczenie złożone.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • kwestii uznania nakładów na budynki, maszyny i urządzenia przeznaczone do produkcji energii za elementy nowej inwestycji w świetle art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy działalność polegająca na modernizacji parku maszynowego, stanowi działalność B+R w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy wydatki spółki (dystrybutora filmów) na nabycie usług reklamowych podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 ustawy CIT;
 • zakresu prawa do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • skutków podatkowych w PIT objęcia udziałów w spółce z o.o. za wkład pieniężny odpowiadający wartości nominalnej obejmowanych udziałów i jednocześnie niższy niż wartość rynkowa;
 • sprzedaży akcji przez województwo spółce w celu ich umorzenia, które nie podlega opodatkowaniu VAT;
 • kwestii ustalenia źródła przychodów z tytułu udzielania licencji na wykorzystanie projektu architektury wnętrz;
 • przesłanki zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 2 ustawy akcyzowej energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach elektrolitycznych;
 • płacenia uproszczonych zaliczek w związku z przedłużeniem funkcjonowania PGK;
 • kwestii stosowania ulgi B+R w przypadku działalności na terenie SSE.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_07_05_Przekroj-Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712


Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839