PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • przesłanek opodatkowania VAT kwoty odstępnego;
 • wynagrodzenia za transfer „potencjału zysku” tzw. exit fee jako koszt uzyskania przychodów.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • skutków podatkowych w PCC przekształcenia spółki komandytowej w spółkę partnerską;
 • wymogów dotyczących ewidencji, o której mowa w art. 30cb ust. 2 ustawy PIT;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „pomocnicze transakcje finansowe” w rozumieniu art. 174 ust. 2 lit. b Dyrektywy 112;
 • przesłanek uznania usług za „usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi” w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy VAT;
 • kwestii stosowania art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT odnośnie do rekompensaty otrzymanej w związku z rezygnacją przez kontrahenta z przyszłej współpracy oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem do przyszłej produkcji;
 • braku zastosowania ograniczenia z art. 15e ust. 1 ustawy CIT do dochodów uzyskiwanych z tzw. działalności strefowej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową (IP BOX);
 • prawa do wystąpienia o zwrot nadpłaconego PIT w sytuacji, gdy spółka komandytowa dokonując wypłaty wspólnikowi zaliczki na poczet zysku rocznego pobierze PIT nie pomniejszając go o część zaliczki na poczet CIT zapłaconej przez spółkę do dnia wypłaty zaliczki do wspólnika;
 • kwestii zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych usług budowlanych na rzecz zagranicznego usługobiorcy;
 • zastosowania kursu waluty obcej do faktury zaliczkowej wystawianej dla leasingodawcy z tytułu otrzymanej zaliczki, która fizycznie wpłynęła od klienta, a umownie została scedowana na leasingodawcę;
 • kwestii rozliczenia straty powstałej w wyniku przymusowego umorzenia obligacji banku przez Bankowy Funduszu Gwarancyjny.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_07_12_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966