PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje podatkowe wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • Okresu przechowywania ksiąg podatkowych oraz związanych z ich prowadzeniem dokumentów za lata, w których spółka poniosła stratę podatkową;
 • Kwestii rozstrzygnięcia czy agencja celna działając jako przedstawiciel celny pośredni, nie ma prawa do odliczenia VAT zapłaconego zamiast importera w kwocie wynikającej z otrzymanej przez tę agencję celną decyzji (wydanej na rzecz Klienta tej agencji);

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • Braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłacanych tytułem zadośćuczynienia, odszkodowania, renty dla pacjentów poszkodowanych w wyniku popełnionych błędów medycznych przez szpital oraz braku możliwości zastosowania zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT do dochodu szpitala w części przeznaczonej na zaspokojenie roszczeń pacjentów;
 • Przepisów art. 16 ust. 1 pkt 64a w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 73 ustawy CIT należy wykładać zgodnie z ich gramatycznym brzmieniem;
 • Rozstrzygnięcia czy gmina, wypożyczając instrumenty muzyczne w szkole muzycznej, wykonuje zadania własne związane z edukacją publiczną, które nie podlegają opodatkowaniu VAT;
 • Zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynku wynajmowanego odpłatnie studentom;
 • Przesłanek opodatkowania VAT kwoty otrzymanego odstępnego;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • Podstaw opodatkowania VAT dla towarów (gadżetów reklamowych oraz materiałów promocyjnych) oferowanych klientom w zamian za niewykorzystaną transmisję danych – GB;
 • Akceptacji faktury wystawionej w procedurze samofakturowania jako formy zatwierdzania faktur przez plantatorów;
 • Momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku usług obróbki i usuwania odpadów;
 • Przesłanki nieuwzględnienia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne odprawy wypłaconej pracownikom.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_07_26_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839