PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • otrzymania przez rolników dodatkowych produktów w związku z organizowaną akcją promocyjną uznanego za sprzedaż premiową na gruncie PIT;
 • kwestii uznania danego produktu za płyn do papierosów elektronicznych (tj. za wyrób podlegający akcyzie) w zależności od jego faktycznego przeznaczenia.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zasad rozliczenia na gruncie VAT usług świadczonych przez oddział na rzecz spółki macierzystej, która jest członkiem grupy podatkowej na gruncie podatku od wartości dodanej;
 • wypłacanego spółce komunalnej odszkodowania w formie zwrotu kosztów zabezpieczenia sieci wodociągowej na wpływy eksploatacji górniczej jako czynności niepodlegającej VAT;
 • zasad stosowania art. 15e ust. 1 ustawy CIT w odniesieniu do kosztów poniesionych przed wprowadzeniem tego przepisu, a potrącanych po jego wprowadzeniu;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • ustalenia prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawianych na podstawie umowy sponsoringu;
 • wypłaty kwoty z tytułu bezpodstawnej reklamacji jako przychodu składającego reklamację;
 • neutralności na gruncie CIT nieodpłatnych doładowań dokonywanych na rzecz klientów;
 • kwestii korekty kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym otrzymania interpretacji lub prawomocnego wyroku sądu administracyjnego potwierdzającego prawo do ujęcia danego wydatku jako kosztu;
 • opodatkowania podatkiem „u źródła” odsetek wypłacanych w ramach struktury cash-poolingu;
 • zwolnienia z VAT importu usług związanych z umowami leasingowymi.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_08_16_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839