PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • zastosowania do funduszy mających siedzibę za granicą zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a i b ustawy VAT;
 • poboru i zapłaty podatku od zaliczki na wypłacony komplementariuszom udział w zysku, na moment wypłaty takiego świadczenia przez spółkę komandytową jako płatnika.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • opodatkowania VAT środków pieniężnych wypłacanych podmiotom uprawnionym za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów;
 • przesłanek zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT;
 • braku możliwości zastosowania prewspółczynnika powierzchniowego odnośnie do nakładów ponoszonych na budynki przeznaczone w części na wynajem komercyjny i w części na wynajem niekomercyjny;
 • obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazanych osobom fizycznym w ramach akcji promocyjnej organizowanej na zlecenie podmiotu zewnętrznego;
 • ustalenia czy spółka komunalna, wykonująca zadania własne gminy (utrzymanie terenów zielonych), jest podatnikiem VAT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • zastosowania do funduszy mających siedzibę za granicą zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a i b ustawy VAT;
 • momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie uprawnień do emisji dwutlenku węgla;
 • kwestii ustalenia czy przejęcie potencjału do generowania zysku, za które spółka otrzyma opłatę rekompensacyjną stanowi odpłatne świadczenie usług;
 • odliczanie VAT od wydatków na usługi wsparcia od podmiotu powiązanego;
 • zasad opodatkowania CIT spółki niemieckiej, która uzyskuje w Polsce dochody z najmu nieruchomości;
 • zasad ustalenia podstawy wartości transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_09_20_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085