PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • skutków podatkowych w VAT przeniesienia przez wspólnika na rzecz spółki jawnej środków pieniężnych oraz nieruchomości jako wkładu;
 • korekty wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług na rzecz podmiotu powiązanego, wynikającą z faktycznego ustalenia kosztów rzeczywistych.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • warunków uznania tablic reklamowych za niezwiązanych trwale z gruntem;
 • kwestii obowiązku pobrania podatku źródła w związku z zapłatą kwoty meczowej zagranicznym federacjom piłkarskim;
 • ważności decyzji wydanej przez organ podatkowy, w przypadku przekształcenia formy prawnej spółki;
 • kwestii zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy CIT do środków pieniężnych otrzymanych od prywatnego podmiotu na podstawie umowy dofinansowania, stanowiących częściowy zwrot poniesionych wydatków na wybudowanie środka trwałego;
 • obowiązku dostawy towarów w systemie wysyłkowym pocztą lub przesyłkami kurierskimi;
 • kwestii zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla świadczonych przez spółkę usług budowlanych w ramach konsorcjum.

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • skutków podatkowych w PCC dysponowania środkami pieniężnymi poprzez ich lokowanie na lokatach bankowych;
 • rozliczenia opakowań zwrotnych na gruncie ustawy VAT;
 • kwestii uzyskania statusu podatnika CIT przez polski oddział niemieckiej spółki komandytowej;
 • skutków podatkowych w CIT wniesienia działu budowlanego tytułem wkładu niepieniężnego do spółki celowej.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_10_04_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966