PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • braku prawa do rozliczenia strat podatkowych uczestnika PGK sprzed przystąpienia do PGK, jeżeli PGK istniała dłużej niż 5 lat podatkowych;
 • kwestii uznania za paliwo silnikowe wyrobu energetycznego przeznaczonego do użycia do napędu silników spalinowych.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektu budowlanego, będącego budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
 • rozliczenia kosztów kwalifikowanych w PGK;
 • sposobu rozliczania faktur korygujących przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność on-line w zakresie usług kurierskich;
 • wydatków na najem jachtu, przeznaczonego na przestrzeń biurową, jako nieuznanych za koszty uzyskania przychodów;
 • skutków podatkowych w VAT świadczenia przez spółkę gminną usług najmu komunalnych lokali mieszkalnych;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • braku obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2021 r. obrotu uzyskanego z tytułu świadczenia rejestrowanych przez automat usług parkingowych;
 • kwestii uznania wydatków związanych z prowadzonym postępowaniem przed sądem powszechnym oraz wydatków na wypłatę zasądzonego przez sąd wynagrodzenia oraz odsetek od wynagrodzenia za koszty uzyskania przychodów;
 • wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów przekazanych przez bank środków do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiących naliczoną opłatę ostrożnościową;
 • zakresu prawa do odliczenia VAT z faktury dokumentującej zakup samochodu osobowego nabytego w celu odsprzedaży;
 • rozpoznania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT przy dostawie towarów za pośrednictwem firmy spedycyjnej;
 • braku zastosowania art. 15d ustawy CIT w przypadku regulowania zobowiązań wobec innych podmiotów z grupy poprzez rozliczenia wewnątrzgrupowe w ramach systemu grupowego zarządzania finansami przez treasury (podmiot zajmujący się zarządzeniem płynnością finansową grupy).

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_10_11_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085