PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • kwestii spełnienia przesłanki nieodpłatności świadczenia, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT, w stosunku do nagród wydawanych w ramach konkursu;
 • przesłanki powstania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie kraju w świetle przepisów ustawy VAT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • skutków podatkowych na gruncie ustawy VAT świadczenia usług dostarczania wody, wobec śmierci dotychczasowego nabywcy, na rzecz niezidentyfikowanego podmiotu;
 • ustalenia czy firma świadcząca prace adaptacyjne na rzecz wynajmującego nieruchomość jest jego podwykonawcą w rozumieniu art. 17 ust. 1h ustawy VAT;
 • ustalenia czy sprzedaż przez gminę na rzecz jednostek wchodzących w skład administracji państwowej czy Skarbu Państwa jest sprzedażą na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT;
 • kwestii rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej w PGK;
 • objęcia klauzulą zawieszającą stosowania zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do prywatnej infrastruktury kolejowej wobec niedokonania przez polskiego ustawodawcę notyfikacji, o której mowa w art. 3 rozporządzenia Rady nr 659/1999;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • przesłanki zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy VAT sprzedaży samochodów;
 • kwestii oceny czy świadczona usługa stanowi usługę elektroniczną, o której mowa w art. 28k ust. 1 ustawy VAT, która podlega oznaczeniu w ewidencji VAT symbolem EE;
 • opodatkowania VAT odpłatnego udostępnienia infrastruktury na podstawie umowy eksploatacji oraz prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych;
 • braku obowiązku wydania paragonu fiskalnego w przypadku przesłania faktury elektronicznej na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail oraz zasad przechowywania paragonów;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej”, o których mowa w art. 15 ust. 11 ustawy CIT;
 • kwestii ustalenia, czy sposób rozliczenia prac B+R przy zastosowaniu metody rozsądnej marży uprawnia do zastosowania ulgi z art. 18d ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_11_02_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085