PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • odsetek od pożyczek zaciągniętych na zakup udziałów alokowanych do źródeł przychodu proporcjonalnie do uzyskiwanych przychodów;
 • kwestii oceny czy nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia prawa do dokonania korekty i odliczenia VAT naliczonego.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • skutków podatkowych w VAT przekazania przez powiernika powierzającemu środków uzyskanych w wyniku sprzedaży świadectw efektywności energetycznej;
 • zasad ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych (PNIF);
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „podatek dochodowy zapłacony w obcym państwie”, o którym mowa w art. 27 ust. 9 ustawy PIT;
 • zasad rozliczeń banku na gruncie ustawy CIT w związku z orzeczeniem przez sąd powszechny nieważności umowy o kredyt hipoteczny;
 • konieczności prowadzenia na bieżąco ewidencji podatkowej przez podatnika nie jest warunkiem skorzystania z ulgi IP Box;
 • możliwości zaliczenia wydatków z tytułu składki na pokrycie funduszu pomocowego (System Ochrony SGB) do kosztów uzyskania przychodu banku.

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • zakresu prawa do skorygowania podstawy obliczenia PNIF za okresy rozliczeniowe, na które ujęto zmianę wartości funduszy własnych;
 • kwestii oceny czy sporządzony przez komornika spis inwentarza stanowi dokument, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy CIT;
 • określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług wykonywanych w sposób ciągły;
 • przesłanek zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnej wierzytelności;
 • obowiązku podatkowego w VAT z tytułu otrzymania depozytu na zabezpieczenie należności wynikających z poniesienia przez spółkę kosztów, przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_11_22_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966