PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • ewidencjonowania na kasie on-line sprzedaży posiłków przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji;
 • kwestii ustalenia czy opłata za usługę pośrednictwa handlowego i koordynowania modelu biznesowego stanowi wynagrodzenie z tytułu świadczeń w rozumieniu 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii wyłączenia części odsetkowej raty leasingowej z kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 73, art. 15e ust. 1 pkt 2 i art. 15c ust. 12 ustawy CIT;
 • ustalenia czy wydatki poniesione przez inwestora z tytułu jego solidarnej odpowiedzialności z głównym wykonawcą na realizację roszczeń podwykonawców stanowią koszt uzyskania przychodu;
 • przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości strat w środkach obrotowych z tytułu wyłudzonych pożyczek w związku z oszustwem polegającym na „kradzieży tożsamości”;
 • ustalenia czy przepis art. 17k ustawy CIT znajduje zastosowanie do umów subpartycypacji;
 • możliwości rozliczenia przez spółkę straty powstałej w wyniku przymusowego umorzenia obligacji banku przez BFG;
 • zasady opodatkowania VAT usług najmu nieruchomości mieszkalnych świadczonych przez spółkę komunalną na rzecz gminy lub bezpośrednio na rzecz mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • rozpoznania WDT w przypadku ubytku towarów przemieszczanych w procedurze magazynu call-off stock;
 • braku możliwości uznania sprzedaży woreczków firmie francuskiej, dostarczanych do polskiej firmy, za WDT opodatkowaną 0% stawką VAT;
 • kwestii dokumentowania WDT;
 • kwestii uznania działalności za działalność badawczo-rozwojową. Kwalifikacja wydatków związanych z prototypem do kosztów kwalifikowanych.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_11_29_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Maciej Grochulski Partner maciej.grochulski@ptpodatki.pl +48 22 205 22 08

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085