PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania a pełnego prawo do odliczenia VAT;
 • płatności za usługi realizowane przez zagraniczny zakład polskiego podatnika, które nie podlegają opodatkowaniu u źródła w Polsce.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • kwestii wyłączenia części odsetkowej raty leasingowej z kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 73, art. 15e ust. 1 pkt 2 i art. 15c ust. 12 ustawy CIT;
 • udostępniania możliwości umieszczania reklamy w ramach kodu źródłowego serwisu, które nie stanowi dochodu, o którym mowa w art. 24d ust. 7 w zw. z art. 24d ust. 1 ustawy CIT;
 • pojęcia „pierwszego zasiedlenia” wyłączającego możliwość zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, które odnosi się do każdego obiektu budowlanego (zarówno środka trwałego, jak towaru handlowego);
 • zakresu prawa do odliczenia VAT z faktur dotyczących opłat z umowy leasingu samochodu osobowego w tej części, w której samochód osobowy jest przedmiotem dalszego oddania w czynności opodatkowane (tj. w 60%);
 • kwestii zastosowania limitu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 49a ustawy CIT do tej części opłat wynikających z umowy leasingu samochodu osobowego, które spółka faktycznie ponosi (tj. w 40% miesięcznych opłat);

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia dodatkowego wynikającego z umowy sprzedaży akcji „earn-out”;
 • kosztu uznanej reklamacji jako kosztów uzyskania przychodu;
 • momentu, w którym spółka powinna ująć dla celów VAT faktury korygujące in plus;
 • prowizji (związanej z wydłużeniem okresu finansowania oraz ze zmianą warunków finansowania) oraz kosztów restrukturyzacji finansowania warunkujących dokonanie restrukturyzacji finansowania kredytu/pożyczki jako kosztów uzyskania przychodu;
 • skutków podatkowych w CIT przekazania na rzecz udziałowca w związku z likwidacją spółki majątku spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w postaci wierzytelności;
 • zasad opodatkowania VAT sprzedaży towaru na rzecz kontrahenta oraz nabycia towaru od kontrahenta poza terytorium kraju.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_12_20_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966