PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • leasingu zwrotnego samochodu jako dwóch odrębnych czynności opodatkowanych VAT;
 • braku obowiązku sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej przez spółki komandytowe w 2021 r.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii ustalenia płatnika w przypadku nagród w konkursach organizowanych na zlecenie przez agencję marketingową wydawanych osobom fizycznym i przedsiębiorcom;
 • kwestii zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT do przychodów z odszkodowań z polis obejmujących utratę zysku oraz ubezpieczenie majątku strefowego;
 • kapki (elementu zabezpieczającego i ozdobnego) jako niemogącej być traktowanej jako „zamknięcie butelki” w świetle przepisów dotyczących oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy;
 • kwestii określenia momentu skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy PIT;
 • braku konieczności prowadzenia na bieżąco ewidencji podatkowej przez podatnika dla skorzystania z ulgi IP Box;
 • przesłanek zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy PIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych z udziału w zyskach spółek jawnych i komandytowych, będących podatnikami podatku dochodowego;
 • nakładów kompensacyjnych na inwestycję jako kosztu podatkowego;
 • momentu powstania przychodu z tytułu wykonania świadczeń zdrowotnych ponad limit określony w umowie w NFZ;
 • ważności certyfikatu rezydencji;
 • dodatkowych badań technicznych jako warunku pełnego odliczenia VAT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 22_01_03_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310