PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje oraz wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • przystąpienia do funduszy inwestycyjnych typu private equity, w tym działających w formie spółek osobowych, wyjścia z inwestycji oraz wypłaty środków pieniężnych z tytułu udziału w zyskach funduszy, które nie stanowią transakcji kontrolowanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy CIT, i w konsekwencji nie podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych;
 • opodatkowania VAT w przypadku transakcji łańcuchowych z eksportem towarów do Chin.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • usług oddelegowania pracowników pełniących funkcje zarządcze i kierownicze do spółki w holdingu, które stanowią świadczenia mieszczące się w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT;
 • usługi przechowania danych na serwerze, która nie jest użytkowaniem urządzenia przemysłowego;
 • kwestii obowiązku dokumentacyjnego w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi (uniwersytet i jego spółka zależna) kontrolowanymi przez Skarb Państwa;
 • przesłanek zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT do budynku składającego się z dwóch części;
 • skutków podatkowych w PIT uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą Luksemburgu;
 • kwestii oceny czy zbieranie mieszanin ropopochodnych w jednym lub kilku zbiornikach w składzie podatkowym, stanowi produkcję w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy akcyzowej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • przesłanek zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 4 oraz art. 11n pkt 1ustawy CIT;
 • korekty przychodu z tytułu zwrotu części odszkodowania przyznanego uprzednio przez zakład ubezpieczeń,
 • zastosowania ograniczenia w zaliczaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przypadku płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności;
 • kwestii opodatkowania VAT importu usług organizacji praktyk zawodowych (program ERASMUS) oraz usług organizacji programu kulturalnego;
 • kwestii zastosowanie stawki VAT w wysokości 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 16 ustawy VAT dla usługi inspekcji wizualnej, usługi badań nieniszczących oraz usługi zadań obsługowych; oraz
 • braku sukcesji wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 22_01_31_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310