PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • ograniczenia czasowego w zakresie możliwości skorzystania z ulgi na złe długi przez podatnika, które jest warunkiem dopuszczalnym na gruncie unijnych oraz polskich przepisów o VAT;
 • kosztów wynagrodzenia wypłacanego na podstawie zawartej ugody, które mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w CIT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • zasad ustalania wysokości limitu kosztów finansowania dłużnego, o którym mowa w art. 15c ust. 1 w zw. z art. 15c ust. 14 pkt 1 ustawy CIT;
 • kwestii ustalenia przychodów o charakterze odsetkowym, o których mowa w art. 15c ust. 13 ustawy CIT;
 • należytej staranności w zakresie określenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej kontrahenta przez podatnika świadczącego usługi;
 • skutków podatkowych w PIT wypłaty części zysku wypracowanego przed przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową;
 • kwestii zastosowania 5% opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu ulepszania i modyfikowania oprogramowania komputerowego;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii rozliczenia w kosztach podatkowych opłaty przyłączeniowej;
 • kwestii zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług wykończenia wnętrz lokali wykonywanych przez spółkę deweloperską;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących należności wypłacane odbiorcy ciepła za wstrzymanie realizacji dostaw ciepła (odszkodowanie);
 • miejsca opodatkowania VAT usług dostarczania personelu świadczonych dla podmiotu z siedzibą w Hong Kongu;
 • kwestii możliwości zwiększenia wartości przychodu na zasadzie kasowej w momencie otrzymania bonusu (rabatu pośredniego) od dostawców;
 • zastosowanie 8% stawki VAT na wykonanie robót budowlanych w domu zakonnym oraz kwestii dokonania korekty VAT z 23% na 8% w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30 czerwca 2020 r.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_03_14_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966