PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • wydatków ponoszonych przez pośrednika w sprzedaży usługi SaaS jako niemieszczących się w katalogu świadczeń zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy CIT;
 • klasyfikacji kompleksowej transakcji nabycia rzeczy ruchomych oraz oddania ich zbywcy w leasing (tzw. leasing zwrotny) jako usługi finansowej zwolnionej z VAT.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zasad ustalania podstawy opodatkowania od przychodów z tytułu własności środka trwałego w świetle art. 24b ust. 3 ustawy CIT;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „wartość majątku” w kontekście art. 12 ust. 1 pkt 8c ustawy CIT;
 • kwestii wyłączenia z podstawy opodatkowania kwoty dywidendy otrzymanej od zagranicznej spółki kontrolowanej, o której mowa w art. 24a ust. 4 ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy obsługa procesu reklamacji komponentów produkcyjnych stanowi element procesu produkcyjnego prowadzonego na terenie SSE;
 • rozliczania w VAT sprzedaży pojemników i form do produkcji tych pojemników;
 • znaczenia użytego w art. 138e § 1 OP zwrotu ,,w sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego’’;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • oznaczenia faktur dotyczących opłaty abonamentowej za monitorowanie systemu alarmowego oraz opłaty abonamentowej za kartę SIM GSM w ewidencji JPK symbolem EE;
 • wydatków będących ceną nabycia samochodów jako kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;
 • braku opodatkowania w Polsce usług likwidacji szkód świadczonych na rzecz towarzystwa ubezpieczeń oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego;
 • ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT w związku z nabyciem licencji;
 • zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym sprzedawca wystawi fakturę korygującą w związku z uwzględnieniem reklamacji.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_05_09_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966