PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii odliczenia od dochodu CFC podatku zapłaconego w państwie źródła dochodu oraz przesłanki istnienia podstawy prawnej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z importem towarów.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 2 Dyrektywy Kapitałowej (2008/7/WE) w związku z opodatkowaniem PCC (i brakiem zwolnienia) czynności wniesienia wkładu pieniężnego przez Skarb Państwa;
 • zakresu przedmiotowego pojęcia „pierwsze zasiedlenie”, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT;
 • warunków uznania czynności za czynności o charakterze pomocniczym w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy VAT;
 • braku opodatkowania VAT wynagrodzenia za czynności związane z rozporządzaniem przez województwo prawem do przysługującej Skarbowi Państwa informacji geologicznej;
 • wymogów dotyczących rejestracji w CRPA podmiotów, które posiadały już wcześniej zgłoszenie rejestracyjne;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii objęcia zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT czynności finansowania i wspierania innych podmiotów prowadzących działalność zgodną z celami statutowymi stowarzyszenia;
 • przesłanek zwolnienia z VAT usługi AML na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy VAT;
 • opodatkowania VAT czynności zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej;
 • kwestii ustalenia momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w związku ze zmianą wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości;
 • kwestii obowiązku pobrania podatku u źródła w przypadku nabywania usług szkoleniowych w ramach których nabywana jest licencja na użytkowanie i modyfikowanie materiałów szkoleniowych.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_08_16_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553