PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii który okres jest istotniejszy w cenach transferowych: rok podatkowy czy rok obrotowy;
 • problemów z odliczeniem VAT przez spółkę holdingową.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zasad zaliczania wynagrodzenia pracowników do kosztów kwalifikowanych;
 • skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną na gruncie ustawy PIT;
 • przesłanek zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu art. 28b ust. 2 ustawy VAT;
 • przesłanek opodatkowania VAT dotacji otrzymanej z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • braku prawa do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy VAT do usług związanych z obsługą internetowej platformy;
 • kwestii ustalenia czy od 1 stycznia 2022 r. spółka może odliczać kwoty kosztów limitowanych nieodliczone w poprzednich latach podatkowych;
 • kwestii oceny czy oddział spółki niemieckiej może zostać zakwalifikowany samodzielnie jako spółka nieruchomościowa w rozumieniu ustawy CIT;
 • kwestii oceny czy usługi świadczone przez wspólników na rzecz spółki stanowią ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 pkt 3 ustawy CIT;
 • warunków zwolnienia z opodatkowania podatkiem minimalnym, o którym mowa w art. 24ca ust. 1, w oparciu o art. 24ca ust. 14 pkt 4 ustawy CIT;
 • braku możliwości skorzystania z pomniejszenia, o którym mowa w art. 18db ustawy CIT począwszy od lutego 2022 r.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_09_12_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966