PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje oraz wyrok wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii opodatkowania VAT opłaty rezerwacyjnej związanej z umową deweloperską;
 • kwestii czy stacja paliw z punktu widzenia prawa budowlanego może stanowić jeden obiekt budowlany, natomiast z perspektywy ustawy podatkowej może stanowić zbiór obiektów, z których każdy wymaga indywidualnej oceny.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii czy przedmiotem decyzji o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego na podstawie art. 33 o.p. może być dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 112c ustawy VAT;
 • kwestii miarkowania opłaty dodatkowej, o której mowa w art. 12i ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym;
 • formy wykreślenia podatnika z rejestru podatników czynnych podatku od towarów i usług w trybie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy VAT;
 • kwestii odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe;
 • kwestii określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usługi pośrednictwa oraz skutków podatkowych w VAT upływu terminu ważności vouchera;
 • kwestii zastosowania art. 38w ust. 2 ustawy CIT do przekazanych przez spółkę darowizn pieniężnych;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • zasad rozliczenia VAT przez dewelopera będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej do momentu sprzedaży wszystkich lokali;
 • kwestii związanych z dokonywaniem płatności na rzecz niemieckiej spółki osobowej w kontekście zastosowania przepisów polsko-niemieckiej u.p.o.;
 • kwestii ustalenia czy w przypadku zawarcia porozumienia rozwiązującego umowę z generalnym wykonawcą należy dokonać korekty podatku naliczonego za okres, w którym porozumienie zostanie zawarte zgodnie z art. 86 ust. 19a ustawy VAT oraz kwestii zachowania prawa do odliczenia;
 • prawa do zastosowania zwolnienia z VAT dla usług zarządzania nieruchomością w zakresie administracji i prowadzenia recepcji;
 • sposobu ustalania kosztów rozruchu technologicznego nowego produktu oraz momentu, w którym spółka jest uprawniona do odliczenia kosztów nowych środków trwałych na podstawie art. 18ea ust. 1 w zw. z ust. 9 ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_06_12_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Magdalena Chochołek
Partner
magdalena.chochołek@ptpodatki.pl
+48 797 197 435