PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Skutki podatkowe na gruncie u.p.d.o.p. podziału przez wydzielenie po stronie spółki przejmującej (wyrok NSA);

Możliwość uznania za koszt podatkowy odszkodowania wypłaconego przez spółkę tytułem naprawienia szkody wynikłej z jej zawinionego działania (wyrok NSA).

VAT

Kwalifikacja na gruncie VAT sprzedaży napoju i ciasteczka w zestawie (wyrok NSA);

Wydatki gminy na budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej a odliczenie podatku naliczonego (wyrok NSA);

Split payment a obowiązki dłużnika w uldze na złe długi (interpretacja indywidualna);

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wykonania kampanii leadowej (interpretacja indywidualna);

Świadczenie usług reklamowych na rzecz niezarejestrowanego podatnika brytyjskiego w świetle przepisów u.p.t.u. (interpretacja indywidualna);

Usługi w zakresie minimalizacji i usuwania szkód po zalaniach i pożarach jako usługi związane z nieruchomością (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_10_12_PT_Przekrój Podatkowy