PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Skutki podatkowe w CIT otrzymania zwrotu przedmiotu depozytu nieprawidłowego rzeczy w postaci świadczenia zastępczego (Wyrok NSA);

Wydatek związany z zapłatą odstępnego z tytułu odstąpienia od warunkowej umowy sprzedaży a „koszty odpłatnego zbycia” udziałów na rzecz innego podmiotu (Wyrok NSA);

Kwestia stosowania art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. w przypadku usług nabywanych przez spółki osobowe od swojego wspólnika – spółki akcyjnej oraz od innych spółek osobowych  (Wyrok WSA);

Kwestia ujmowania dla celów CIT faktur korygujących dotyczących sprzedaży związanej z wydzielaną ZCP (Interpretacja indywidualna).

VAT

Prawo do odliczenia VAT od wydatków na najem lokali nieodpłatnie udostępnianych pracownikom, kontrahentom lub zleceniobiorcom (Wyrok WSA);

Przesłanki uznania oraz wykazywania w deklaracji VAT-7 sprzedaży poza terytorium kraju (Interpretacja indywidualna);

Braki ilościowe w dostawie a prawo do odliczenia VAT (interpretacja indywidualna);

Brak możliwości zastosowania stawki 8% do wyposażenia wyrobów medycznych (Interpretacja indywidualna).

Podatek od neiruchomości

Zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych (Wyrok NSA).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_10_31_PT_Przekrój Podatkowy