PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Prowadzenie ewidencji prac twórczych pracowników przez płatnika a stosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 u.p.d.o.f. (wyrok NSA);

Koszty nabycia usługi organizacji zakupów a wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Ustalenie momentu i sposób zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych bezpośrednich kosztów akwizycji (interpretacja indywidualna);

Kwestia zastosowania art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. do odpisów amortyzacyjnych od licencji nabytej w drodze wkładu niepieniężnego od podmiotu powiązanego (interpretacja indywidualna);

Ponoszone przez spółkę koszty usług szkoleniowych (w tym za pośrednictwem spółki osobowej) a ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Koszty uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą przez bank obligacji inwestorowi (interpretacja indywidualna).

VAT

Sposoby uzyskania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej wysłanej drogą elektroniczną (wyrok NSA);

Możliwość uznania za dostawę towarów transakcji dokonywanych w ramach umowy komisu (wyrok NSA);

Dokonanie przez gminę zbycia (w drodze sprzedaży lub aportu do spółki) nieruchomości z zasobu gminnego a kwestia działania w charakterze podatnika VAT (wyrok NSA).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_02_15_PT_Przekrój Podatkowy