PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • ustalenia wysokości PCC a goodwill,
  • wydatków na usługi pośrednictwa świadczonego przez podmioty powiązane z perspektywy limitu kosztów podatkowych (art. 15e ustawy CIT),
  • sposobu ustalania wysokości podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości komercyjnych,
  • stosowania limitu kosztów podatkowych w odniesieniu do licencji,
  • kwalifikacji sprzedaży ruchomości stanowiących wyposażenie hotelu jako zbycia ZCP na gruncie VAT,
  • bezzwrotnej partycypacji wpłacanej przez gminę na rzecz TBS jako wynagrodzenie za usługę,

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • sposobu nabycia udziałów spółki innowacyjnej a możliwości korzystania ze zwolnienia z CIT,
  • subrogacji a zakresu PCC,
  • kwalifikacji kilku przedmiotów jako jednego środka trwałego.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_06_03_PT_Przekrój Podatkowy