PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

 • braku powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w sytuacji wykonywania w spółce zależnej czynności kontrolnych bez wynagrodzenia przez ekspertów, będących pracownikami jej jedynego akcjonariusza;
 • zasad kwalifikacji do odpowiedniego źródła przychodów, przychodu uzyskanego przez wspólników spółki osobowej z wykupu przez fundusz certyfikatów inwestycyjnych od tej spółki;
 • braku uwzględniania kosztów usług niematerialnych poniesionych w ramach działalności strefowej przy kalkulacji kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ustawy CIT;
 • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych i budowlano-montażowych realizowanych w ramach kontraktów opartych na FIDIC;
 • sposobu opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm wiatrowych w świetle przepisów unijnych;
 • kwestii prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT od towarów skradzionych w czasie transportu;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

 • przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności należności w przypadku:
 1. zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu,
 2. otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec zagranicznego kontrahenta, na podstawie przepisów państwa jego rezydencji,
 • w kontekście możliwości zaliczenia odpisu aktualizującego do podatkowych kosztów uzyskania przychodu;
 • prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji w oparciu o prewspółczynnik gminnego zakładu komunalnego;
 • stawki VAT dla usługi pośrednictwa przy sprzedaży usług turystycznych;
 • stawki VAT dla czynności najmu lokalu mieszkalnego w celu krótkotrwałego zakwaterowania świadczonej za pośrednictwem pośrednika.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_07_29_PT_Przekrój Podatkowy