PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • skutków podatkowych otrzymania przez spółkę holenderską darowizny udziałów w polskiej spółce kapitałowej;
  • rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, gdy kontrahent okaże się nieuczciwy;
  • faktur korygujących, które nie zmieniają wysokości podatku akcyzowego w stosunku do towarów opodatkowanych akcyzą;
  • przeniesienia na innego dewelopera wpłat otrzymanych przez sprzedawcę od nabywców lokali na poczet ceny lokali;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • podatku u źródła z tytułu przekazywania operatorowi dokonanych przez pożyczkobiorców spłat wierzytelności nabytych przez inwestorów;
  • kosztów uzyskania przychodów w związku z odszkodowaniem wypłaconym przez spółkę byłemu pracownikowi na postawie zawartej ugody;
  • rozliczenia dochodów objętych IP Box;
  • obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego na podstawie art. 89b ustawy VAT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_10_28_PT_Przekrój Podatkowy