PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wydatków na zakup ekspertyz, opinii i usług doradczych lub równorzędnych świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe;
  • możliwości uzania farmy wiatrowej za projekt z zakresu infrastruktury publicznej;
  • braku prawa do odliczenia VAT od wydatków przy dzierżawie infrastruktury przez gminę jej jednostce organizacyjnej za symboliczną odpłatnością;
  • braku możliwości uznania gminy za podatnika VAT w przypadku prowadzenia przez nią stołówki szkolnej, z której odpłatnie korzystają uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracyjni;
  • kwestii prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktury dokumentującej omyłkowo cenę w zawyżonej wysokości;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • sposobu ewidencjonowania operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem dochodów z IP BOX;
  • możliwości zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15e ust. 1 ustawy CIT w związku z korektą cen transferowych;
  • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia przedsiębiorstwa środków pieniężnych wchodzących w skład zbywanego przedsiębiorstwa;
  • kwestii prawa do odliczenia przez gminę podatku VAT z faktur dokumentujących realizację zadania w zakresie zagospodarowania brzegów zalewu oraz bieżących wydatków związanych z utrzymaniem obiektu;

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_11_04_PT_Przekrój Podatkowy