PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • pełnienia funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia a przychodu z nieodpłatnego świadczenia;
  • stosowania klucza przychodowego w odniesieniu do kosztów wspólnych;
  • usługi w zakresie rozwoju biznesu a ograniczenia kosztów usług niematerialnych;
  • prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z hotelem pracowniczym;

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • postanowienia sądu o umorzenie postepowania z powodu wykreślenia dłużnika z KRS a uznania nieściągalności wierzytelności za uprawdopodobnioną;
  • korekty transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia;
  • możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_11_12_PT_Przekrój Podatkowy