PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • braku możliwości uznania aportu nieruchomości jako ZCP;
  • skutków podatkowych na gruncie art. 15e ust. 1 i art. 15c ustawy CIT nabycia od podmiotu powiązanego usługi gwarancji zwrotu należności;
  • zakresu znaczeniowego pojęcia „bezpośredniość związku”, o którym mowa w art. 15e ust. 11 ustawy CIT.

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • kwestii zaliczenia do kosztów podatkowych wydatku dotyczącego płatności dokonywanych na rachunek zagranicznego dostawcy, który nie jest zarejestrowany na potrzeby podatku VAT, jako podatnik VAT czynny w Polsce, w stanie prawnym od dnia 1 stycznia 2020 r;
  • sposobu ustalania podstawy opodatkowania przychodów z tytułu własności środka trwałego określonej na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy CIT;
  • braku prawa do zastosowania jednej stawki VAT do sprzedaży zestawu przekąsek.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_11_25_PT_Przekrój Podatkowy