PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • skutki podatkowe przekazania przez członków PGK na rzecz spółki dominującej kwot wyższych niż kwota podatku do zapłaty,

a także indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące:

  • usługi najmu kontenerów jako najem urządzeń przemysłowych,
  • określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT oraz prawa do odliczenia VAT naliczonego z tytułu WNT,
  • dokonania płatności na rachunek bankowy komornika pod kątem przepisów dotyczących obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności oraz tzw. białej listy podatników.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_01_07_PT_Przekrój Podatkowy