PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • opodatkowania VAT i dokumentowania umowy gwarancji czynszowej,
  • skutków podatkowych nieprawidłowego dokumentowania bonusu/rabatu,
  • odliczenia VAT od importu usług,
  • obowiązku zapłaty VAT w trybie art. 103 ust. 5a ustawy VAT w związku z nabyciem oleju procesowego,
  • braku powstania przychodu z tytułu zwróconych środków wpłaconych przez spółkę na poczet zaliczki w przypadku cesji praw i obowiązków wynikających z umowy.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_01_13_PT_Przekrój Podatkowy