PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • zasad identyfikacji podatkowej oddziału podmiotu zagranicznego;
  • wyrównania marży operacyjnej netto w dół w świetle przepisów ustawy CIT obowiązujących w 2018 r.;
  • uprawnienia PGK do odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach działalności B+R;
  • podlegania VAT opłaty wstępnej i rocznej pobieranych przez operatora portalu PPK;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • konsekwencji w CIT stosowania zapłaty na rachunki w różnych walutach w ramach MPP;
  • konsekwencji w CIT zapłaty ceny w drodze potrącenia w sytuacji obligatoryjnego stosowania MPP.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_02_10_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy