PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zaliczanie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od licencji nabytej od podmiotu powiązanego (wyrok WSA)

Ustalenie przychodu ze zbycia ZCP (interpretacja indywidualna)

Zastosowanie ograniczeń z art. 15e do usług rekrutacji (interpretacja indywidualna)

VAT

Zgodność art. 86 ust. 13 ustawy VAT z Konstytucją i prawem wspólnotowym (wyrok NSA)

Określenie przez organ właściwej kwoty VAT przy dokonaniu błędnej korekty (wyrok NSA)

Skutki rozliczeń pomiędzy spółką przejmowaną a przejmującą (interpretacja indywidualna)

Ordynacja podatkowa

Zastosowanie art. 199a Ordynacji podatkowej (badanie treści czynności cywilnoprawnej) (wyrok WSA)

Składki

Brak obowiązku opłacania Składek za pracowników zatrudnionych i delegowanych do Polski przez inny podmiot (decyzja ZUS)

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_05_08_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy