PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Zasady zaliczenia wydatków na nabycie domen internetowych do kosztów uzyskania przychodów (interpretacja indywidualna).

VAT

Dostawa działki stanowiącej teren inny niż budowlany, na której posadowione są fragmenty ścian trzech budynków z działki sąsiedniej (wyrok NSA);

Faktura korygująca w przypadku udzielenia tzw. skonta (wyrok NSA);

Przesłanki uznania składników majątku spółki za ZCP (interpretacja indywidualna);

Skutki podatkowe otrzymania od dłużnika zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_06_08_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy