PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Wykładnia art. 12 ust. 4d ustawy CIT w kontekście celu wprowadzenia tej normy oraz przepisów Dyrektywy 2009/113/WE (wyrok NSA);

Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do określonej w umowie o pracę procentowo wyodrębnionej części wynagrodzenia za prace twórcze (wyrok WSA);

Skutki podatkowe w PIT uczestnictwa w programie motywacyjnym (interpretacja indywidualna);

Kwalifikacja zakupionej licencji do WNiP lub środków trwałych oraz ustalenie, czy aktualizacja tej licencji będzie podlegała amortyzacji (interpretacja indywidualna).

VAT

Usługa subpartycypacji wierzytelności a prawo do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT (wyrok WSA);

Doładowanie pojazdów o napędzie elektrycznym w rozumieniu ustawy VAT (wyrok WSA);

Kwestia uznania przesłania faktury w formacie PDF za wydanie faktury nabywcy (interpretacja indywidualna).

Ordynacja podatkowa

Przesłanki odmowy wydania opinii zabezpieczającej (przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową) (wyrok WSA).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_06_14_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy