PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłaty za użytkowanie wieczyste w części przewyższającej opłatę dotychczasową – zasądzonej wyrokiem sądu okręgowego (wyrok NSA);

Zastosowanie art. 14 i art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. do transakcji dokonywanych w ramach PGK (wyrok WSA);

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia wypłacanego prezesowi zarządu jednoosobowej spółki z o.o., będącego jednocześnie jej wspólnikiem (interpretacja indywidualna);

Ustalenie limitu, powyżej którego spółka powinna wyłączyć w danym roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego (interpretacja indywidualna).

VAT

Możliwość skorzystania z prawa do ulgi z tytułu zakupu kas rejestrujących przez Spółkę powstałą w wyniku podziału przez wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (wyrok NSA);

Przesłanki zwolnienia z VAT nabywanych przez spółkę usług wdrożenia Dyrektywy Wypłacalności II i usług aplikacji ubezpieczeniowych (wyrok WSA);

Możliwość opodatkowania VAT premii za niską szkodliwość przyznanej bankowi przez TU (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_07_13_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy