PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na kredyt przeznaczony na udzielenie pożyczki udziałowcowi spółki (wyrok NSA);

Zastosowanie art. 39 ust. 3 u.p.d.o.f. dotyczącego obowiązku informacyjnego do banku, jako podmiotu profesjonalnie pośredniczącego w obrocie papierami wartościowymi (wyrok WSA);

Kwestia zaliczenia do kosztów podatkowych opłat i prowizji, wierzytelności pożyczkowych (kapitału przekazanego klientowi w formie pożyczki) na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a i lit. b u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna).

VAT

Zasady rozliczenia na gruncie VAT usług świadczonych przez oddział na rzecz spółki macierzystej, która jest członkiem grupy (wyrok WSA).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_08_31_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy