PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT w przypadku wierzytelności nieściągalnych i umorzonych (wyrok WSA);

Moment opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych części kwoty przychodu ze sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, która zgodnie z aktem notarialnym, zostanie przekazana po przeniesieniu na rzecz kupującego decyzji o warunkach zabudowy (interpretacja indywidualna).

VAT

Pierwsze zasiedlenie a nabycie lokali od dewelopera w celu ich dalszej odsprzedaży (wyrok WSA);

Skutki podatkowe w VAT odpłatnego zniesienia współwłasności (wyrok WSA);

Możliwość zwolnienia z VAT usług doradztwa inwestycyjnego (interpretacja indywidualna).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_11_09_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy