PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Wykładnia art. 15e ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. w odniesieniu do usług pośrednictwa w zawieraniu umów sprzedaży (wyrok WSA);

Zasady stosowania art. 15c ust. 14 pkt 1 u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Skutki podatkowe w CIT zwrotu należności publicznoprawnych (podatków i opłat) oraz opłat za użytkowanie wieczyste przez dłużnika na rzecz spółki  (interpretacja indywidualna).

VAT

Rozliczenie podatku VAT od wydatków związanych z organizacją pikniku dla pracowników i innych podmiotów niezwiązanego z działalnością gospodarczą spółki (wyrok NSA);

Kwestia wystawiania przez nabywców faktur w imieniu i na rzecz spółki w przypadku stosowania procedury tzw. milczącej akceptacji (interpretacja indywidualna).

Składki na ubezpieczenie społeczne

Możliwość wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wartości udostępnionych pracownikom spółki kart do automatów vendingowych (decyzja Oddziału ZUS).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_11_23_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy