PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości budowli w spółce komandytowej;
  • skutków otrzymania nieodpłatnego poręczenia w podatku CIT;
  • subpartycypacji a momentu uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu;
  • wyboru opodatkowania VAT dostawy nieruchomości poprzez oświadczenie złożone w niewłaściwym urzędzie skarbowym;
  • zwolnienia z VAT subpartycypacji;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • skutków korekty dochodowości w VAT;
  • okresu obowiązywania decyzji APA w kontekście stosowania limitu zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne;
  • skutków podatkowych w CIT realizowania przez bank transakcji Repo/Reverse Repo i SBB/BSB.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_06_10_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy