PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • sposobu dokumentacji świadczenia kompleksowego na fakturze sprzedaży;
  • braku możliwości zakwalifikowania kary umownej w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przyrzeczonej do kosztów uzyskania przychodów podatnika;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • możliwości wystawienia „zerowej” faktury końcowej;
  • możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych w przypadku, gdy usługi badawczo-rozwojowe są realizowane na zlecenie podmiotu powiązanego i wynagradzane tzw. metodą koszt plus;
  • braku ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ustawy CIT kosztów nabycia usług centralnych, przenoszonych na spółki zależne na zasadzie refaktury;
  • kwalifikacji kosztów usług wsparcia w zakresie oddelegowania pracownika do działu HR oraz usług analizy biznesowej i administrowania bazą kontraktów rabatowych na potrzeby art. 15e ust. 1 ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_06_17_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy