PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego dedykowanego dla podmiotów działających w sektorze usług finansowych.

W przesyłanym Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia sądów administracyjnych m.in. w zakresie:

  • prawa do odliczenia VAT przez oddział zagranicznej spółki;
  • braku prawa do odliczenia VAT od usług prawnych nabytych w celu windykacji trudnych wierzytelności;
  • odliczenia od podstawy opodatkowania CFC dywidend z zysków wypracowanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w latach poprzedzających wejście w życie przepisów o CFC;
  • warunków uznania prowadzonej działalności na terytorium Polski za zagraniczny zakład;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

  • stawki VAT dla sprzedaży rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego na wydzielonej działce gruntu;
  • zastosowania art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT odnośnie do kosztów usług projektowych;
  • braku zastosowania limitu z art. 15e ustawy CIT do usług wsparcia w ciągłym doskonaleniu i definiowania procesów finansowych oraz we wdrażaniu z obszaru finansów;
  • znania wynagrodzenia z tytułu gotowości do udzielenia kredytu za świadczenie usług o podobnym charakterze do gwarancji/poręczeń w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_06_24_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy